Projekty realizowane w partnerstwie

inkluART#2

inkluART#2

"InkluART#2” to zintegrowanie działań inkluzyjno–edukacyjno–artystycznych, wynikających z potrzeb kulturowych uczestników. Misją zadania jest dopracowanie spójnego i komplementarnego programu inkluzyjnego z elementami edukacji kulturowej oraz arteterapii rozwijającego...

czytaj dalej
„azymut_KULTURA”

„azymut_KULTURA”

"azymut_KULTURA” to zintegrowanie działań inkluzyjno – artystycznych, wynikających z potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle chorych psychicznie. Celem głównym zadania jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, integracja społeczna...

czytaj dalej