Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, funkcjonuje od roku 1947 jako całodobowa instytucja świadcząca usługi na rzecz osób wymagających opieki i pielęgnacji. Pierwotnie pełnił rolę domu rencisty, w latach 1988- 2006 był domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, a od 1 stycznia 2007 r. jest Domem Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Obecnie, obok zachowawczego leczenia psychiatrycznego stosujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Uczestnictwo w różnorodnych formach terapii to dla naszych mieszkańców nie tylko okazja do pogłębiania swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych.

Dom nasz zamieszkuje 74. mieszkańców – chorych lub zaburzonych psychicznie. W celu podkreślenia familijnej atmosfery Domu organizujemy naszym mieszkańcom uroczystości okolicznościowe, imprezy taneczne, spotkania rodzin i opiekunów naszych mieszkańców. Dbając o integrację mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym organizujemy wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, spotkania z mieszkańcami i uczestnikami innych placówek pomocy społecznej. Możliwość uczestniczenia w spacerach pozwala na lepsze poznanie otoczenia oraz odkrywanie nowych, ciekawych miejsc. Dokonywane podczas spacerów zakupy pozwalają mieszkańcom na realizowanie treningu umiejętności społecznych.

Dom jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną zaspokajającą potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Mieszkańcy zamieszkują pokoje 1., 2. i 3- osobowe. Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany zespół pracowników- psycholog, terapeuci, terapeutki, pielęgniarki, opiekunki oraz opiekunowie.