Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie funkcjonuje od roku 1947 jako całodobowa instytucja świadcząca usługi na rzecz osób wymagających opieki i pielęgnacji. Pierwotnie pełnił rolę domu rencisty, w latach 1988-2006 był miejscem dla osób przewlekle somatycznie chorych, a od 24 października 2008 r. jest Domem Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obecnie w naszym Domu mieszka 74 Mieszkańców.

Współcześnie, oprócz zapewniania dostępu do opieki psychiatrycznej, stosujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Uczestnictwo w różnorodnych formach terapii to dla naszych Mieszkańców nie tylko okazja do pogłębiania swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji społecznej, co za tym idzie, zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych.

NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY NA INDYWIDUALNE POTRZEBY

Dom jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną i zgodnie z obowiązującym standardem świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Placówka znajduje się w malowniczej okolicy, w pobliżu Parku Kasprowicza ze słynną „Różanką”, Parku im. F. Chopina i Lasu Arkońskiego. Teren wokół budynku Domu jest pełen drzew, krzewów i kwiatowych rabat, co dodaje uroku otoczeniu.

Dom jest pozbawiony barier architektonicznych, z dostępem do każdego piętra poprzez windę. Pokoje mieszkalne są do dyspozycji Mieszkańców, oferując różne opcje zakwaterowania, w tym jedno-, dwu- i trzyosobowe, z wyposażeniem w system przyzywowy.

Indywidualne upodobania Mieszkańców są uwzględniane w przytulnie urządzonych pokojach. Na parterze znajduje się sala dziennego pobytu, a na drugim piętrze – sale terapeutyczne. Mieszkańcy mają również możliwość uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych oraz we Mszy Świętej.

Priorytetowym celem placówki jest traktowanie każdego mieszkańca z godnością i szacunkiem. Działania personelu są skoncentrowane na zapewnieniu całodobowej opieki, bezpieczeństwa, rozwijaniu zainteresowań, aktywizacji oraz organizowaniu działalności kulturalno-oświatowej. Wszystko to jest w pełni poparte diagnozą potrzeb każdego Mieszkańca, uwzględnioną w Indywidualnym Planie Wsparcia Mieszkańca.

W naszej placówce Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych oraz cennych przedmiotów. Wykwalifikowana kadra, składająca się z psychologa, terapeutów, pielęgniarek, opiekunek, opiekunów oraz personelu pokojowego, świadczy szereg usług, takich jak: opieka, pielęgnacja, rehabilitacja społeczna, praca socjalna i różne formy terapii.

Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską oraz dostęp do wsparcia psychologicznego. Umożliwiamy także korzystanie z usług lekarzy, w tym lekarza psychiatry. W razie potrzeby organizujemy również dojazd do lekarzy specjalistów.

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁANIA TWÓRCZE

Na co dzień nasi Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach terapii, prowadzonych w specjalnie przygotowanych pracowniach, takich jak plastyczna, muzyczna, kulinarna, rękodzielnicza oraz ceramiczna. Proponujemy im szeroki wachlarz aktywności, wypełniających czas wolny, obejmujący zajęcia manualne, teatroterapię, muzykoterapię, trening budżetowy, zajęcia edukacyjne, kulinarne, trening funkcjonowania w życiu codziennym, ergoterapię oraz wiele innych fascynujących zajęć.

Na terenie Domu znajduje się również biblioteczka, gdzie Mieszkańcy mają możliwość wyboru spośród książek, czasopism i codziennej prasy. Dodatkowo, placówka dysponuje salą doświadczania świata, wyposażoną w różnorodne urządzenia, takie jak projektory, światłowody, lampy plazmowe, aromatyczne kolumny wodne, przeznaczone do zajęć polisensorycznych i relaksacyjnych.

Codziennie organizujemy ćwiczenia ogólnokondycyjne, usprawniające i ogólnorozwojowe, które Mieszkańcy mogą realizować. Dostępna jest także możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych przez dyplomowanego fizjoterapeutę. Sala fizjoterapii jest wyposażona w różnorodny sprzęt sportowy, takie jak bieżnie, steppery, rowery stacjonarne, atlas, maty masujące i ergometr. Wszystkie zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb Mieszkańców oraz ich możliwości psychofizycznych.

DBANIE O WIĘZI SPOŁECZNE I KONTAKTY RODZINNE

Otoczenie Domu zajmuje część ogrodowa i wypoczynkowo-rekreacyjna, obfitująca w zieleń i pozbawiona barier architektonicznych. Teren ten został wyposażony w urokliwe ławeczki oraz miejsca do wypoczynku ogrodowego. Znajdują się tam także zadaszone przestrzenie, gdzie mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu. Te obszary pełnią również funkcję miejsc do organizacji działań artystycznych oraz wydarzeń okolicznościowych.

Mieszkańcy naszego Domu mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach, takich jak wycieczki, zabawy, bale, pikniki i inne imprezy integracyjne. Dbamy o ich integrację ze środowiskiem zewnętrznym, organizując wycieczki krajoznawcze, wizyty w miejscach kultury i sztuki, a także spotkania z mieszkańcami i uczestnikami innych placówek pomocy społecznej. Przy wsparciu terapeutów nasi mieszkańcy angażują się także w działania wolontariackie i edukacyjne w przedszkolach oraz szkołach na terenie Szczecina, co sprzyja rozwojowi ich umiejętności społecznych. Dodatkowo, możliwość uczestnictwa w spacerach i wyprawach pozwala na lepsze poznanie otoczenia oraz odkrywanie nowych, ciekawych miejsc.

Ważnym celem naszej placówki jest podtrzymywanie więzi i kontaktów rodzinnych Mieszkańców. Dla osób odwiedzających zapewnione jest przytulne pomieszczenie gościnne. W celu podkreślenia familijnej atmosfery Domu regularnie organizujemy uroczystości okolicznościowe, spotkania rodzin oraz opiekunów Mieszkańców.

Dom działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).
 3. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1693).
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 6. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
 7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).
 9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 731).
 10. Statutu nadanego Uchwałą Nr XII/446/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019r.
 11. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 506/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2019 r.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.