inkluART#2

„InkluART#2” to zintegrowanie działań inkluzyjno–edukacyjno–artystycznych, wynikających z potrzeb kulturowych uczestników. Misją zadania jest dopracowanie spójnego i komplementarnego programu inkluzyjnego z elementami edukacji kulturowej oraz arteterapii rozwijającego zdolności, umiejętności i wiedzę osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle chorych psychicznie. Cel główny: stymulacja kreatywności i aktywizacja twórcza uczestników oraz ich wszechstronny rozwój poprzez wykorzystanie idei inkluzji społecznej, edukacji kulturowej oraz arteterapii. Wynik badania zasobów i deficytów związanych z odbiorem i tworzeniem kultury będzie miał  wpływ na udział w planowanych działaniach, czyli TWÓRCZA PRZESTRZEŃ-interaktywne warsztaty; AKCJA-REAKCJA-Inkluzyjne działania Wolontarystyczne; WŁĄCZ KULTURĘ-Organizacja i Animacja w sferze kultury. Stąd bogaty w atrakcyjne formy program oparty o interakcje, integrację społeczną, innowacyjne metody i inspirujące narzędzia edukacyjne.