Terapia

Ze względu na charakter naszego Domu, na pierwszy plan naszej działalności wysuwa się konieczność zaspokajania potrzeb wspomagających. Realizujemy to poprzez następujące zajęcia:

1.      Pracownia plastyczna  poprzez udział w zajęciach plastycznych zachęcamy mieszkańców do twórczego myślenia, rozbudzania wyobraźni, odczuwania radości samodzielnego tworzenia. Prace wykonywane są za pomocą różnych technik: rysunek, malarstwo, grafika, decoupage, mozaika. Powstałe dzieła plastyczne mogą zdobić pokoje mieszkalne, korytarzy; stanowią prezenty dla naszych gości i darczyńców. Mieszkańcy wykonują zaproszenia, kartki świąteczne, stroiki, dekoracje okolicznościowe. Duma z zaprezentowanych podczas wystaw, plenerów i kiermaszów prac podnosi zaniżoną często samoocenę. Uczestnictwo w organizowanych konkursach plastycznych pobudza ducha zdrowej konkurencji i zwiększa ambicje uczestników ożywiając i zachęcając ich do większego zaangażowania się w twórczość plastyczną.

2.       Zajęcia ceramiczne – wykonywanie prac ceramicznych pozwala na odkrywanie nowych możliwości w sferze działań twórczych. Praca w pracowni ceramicznej ma także wpływ na rozwój fizyczny – poprawia się sprawność ręki i rozwija koordynacja „ręka – oko”. Wykonywanie tych małych rękodzieł   (filiżanki, talerze, miseczki, biżuteria, figurki) nie tylko zachęca do poszukiwania nowych technik pozostawiając miejsce na własną fantazję i eksperymentowanie, ale przede wszystkim pozwala na zaspokajanie potrzeby akceptacji i poczucia sprawstwa. Satysfakcja tworzenia, a także oryginalność i niepowtarzalność wykonywanych dzieł prezentowanych podczas wystaw i kiermaszów wpływa na wzrost samooceny mieszkańców.

3.       Zajęcia kulinarne  w pracowni tej mieszkańcy wykonują samodzielnie (pod kontrolą instruktora) różnego typu potrawy: ciasta, desery, dania mięsne, sałatki, surówki, zapiekanki, pizzę itd. Zajęcia kulinarne, oprócz rozwijania samodzielności mieszkańców i ich aktywności w dziedzinie kulinarnej. Degustacja potraw rzadko przyrządzanych, unikalnych, nietypowych lub powrotu do starych przepisów, sprawia że mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Domeną tych zajęć są więc nie tylko wspomniane wcześniej: aktywizacja i samodzielność, pobudzanie receptorów smakowych i węchowych, ale także rozwijanie u mieszkańców dbałości o estetykę. Podczas konsumowania wykonanych potraw mieszkańcy nierzadko przywołują wspomnienia z rodzinnego domu, wracają do lat młodości w ten sposób inicjowane rozmowy zachęcają do większej otwartości i zacieśniają relacje między mieszkańcami. Ważnym, wartym podkreślenia aspektem jest też rozwijanie gościnności, gotowości do podzielenia się wykonanym daniem. Ponadto, prowadzona jest edukacja na temat zdrowego odżywiania się, mieszkańcy dowiadują się o wartościach kalorycznych spożywanych potraw, zawartości witamin i składników mineralnych w produktach oraz ich oddziaływania na funkcje organizmu. Prezentowane są też różne ciekawostki dotyczące pochodzenia, rodzajów, gatunków roślin, warzyw i różnych produktów spożywczych.

4.      Zajęcia muzyczne – zajęcia z muzykoterapii multimedialnej, na których mieszkańcy słuchają wybranych przez siebie utworów i oglądają teledyski. Wspólne słuchanie muzyki zbliża mieszkańców do siebie, pozwala im się lepiej poznać oraz pozytywnie wpływa na ich samopoczucie. Często odżywają dawne i przyjemne wspomnienia z ich życia. Poza tymi zajęciami prowadzony jest również zespół muzyczny Bronek Band. Okazało się, że zarówno wśród mieszkańców jak i pracowników Domu jest wiele utalentowanych muzycznie osób. Członkowie zespołu śpiewają i grają na: gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej, flecie poprzecznym, keyboardzie, akordeonie oraz licznych małych instrumentach muzycznych (trójkąt, kij deszczowy, bębenki, tamburyn, marakasy, dzwonki). Zespól gra koncerty na przeglądach muzycznych, występach integracyjnych, imprezach okolicznościowych na terenie Szczecina i województwa.

5.      Zajęcia teatralne – podczas zajęć mieszkańcy odkrywają w sobie talenty aktorskie, ćwiczą pamięć. Za pośrednictwem odgrywanych scen uwalniają emocje i napięcia, a podczas publicznych występów przełamują lęk nabierając pewności siebie. Po występach otrzymują pozytywne informacje na swój temat.
Od 2007 roku funkcjonuje grupa kabaretowa Wesoły Bronek, którego członkowie opracowują co roku nowy program. Podczas prób i występów mieszkańcy nabierają dystansu do ludzkich przywar i ułomności. Oprócz kabaretu przygotowywane są również występy teatralne na okoliczność świąt (jasełka, misteria pasyjne).

6.      Spotkania z Biblią – mają na celu rozwijanie zainteresowań religijnych, a także wzbogacanie wiedzy teologicznej w oparciu o Pismo Święte. Podczas spotkań mieszkańcy indywidualnie czytają fragmenty Pisma Świętego ( prowokuje to ich do analizy i dyskusji), wspólnie śpiewają pieśni religijne, a także uczestniczą w przygotowaniach do oprawy liturgicznej odprawianych w domowej kaplicy nabożeństw. Działania te wzbogacają duchowo uczestników i jednoczą ich w grupie terapeutycznej.

7.      Zajęcia informatyczne – w czasie tych zajęć uczestnicy uczą się podstaw wiedzy z zakresu obsługi komputera ( posługiwanie się myszką, korzystanie z klawiatury, pisanie na komputerze, tworzenie prac plastycznych, graficznych), korzystają z internetu (możliwość wzbogacenia wiedzy o świecie) oraz z gier dydaktycznych (rozwijanie uwagi, refleksu, sprawności manualnej).

8.      Klub dyskusyjny – ma na celu rozwijanie zainteresowań literackich i filmowych oraz kształtowanie gustu mieszkańców (proponowanie filmów i książek stanowiących klasykę), zapoznawanie uczestników z ludźmi literatury i kina (przed każdym filmem zostaje przedstawiona obsada, reżyser, anegdoty o filmie i jego twórcach). Przy okazji oglądania różnego typu filmów wyzwalane są adekwatne do gatunku emocje (komedie- śmiech, dramat, filmy historyczne i biograficzne- refleksja). Mieszkańcy mają możliwość obcowania ze sztuką, a także możliwość dyskusji na tematy poruszane w danej książce czy filmie. Klub ma luźną formułę, a uczestnicy dobrowolnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. Klub aktywizuje mieszkańców w kierunku swobodnego wyrażania myśli.

9.   Grupa wsparcia – jest miejscem spotkania się w kole, gdzie każdy może opowiedzieć o tym jak mu minął czas od ostatniego spotkania lub  z czym aktualnie się zmaga. Powstała aby pomóc ludziom chorym psychicznie w kontaktach międzyludzkich. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć i emocji. Uczestnicy uczą się asertywności, odkrywania swoich zalet i talentów (dzięki czemu znacznie wzrasta poczucie własnej wartości, akceptacji swojej choroby i umiejętności życia z nią). Ta forma terapii znacząco pobudza uczestników do aktywnego i owocnego przeżywania spotkań.

10.   Klub kobiet  celem grupy jest spotkanie w kobiecej energii, uczestniczkami są kobiety ze swoimi potrzebami, pomysłami, doświadczeniami. Kobiety dzielą się swoimi trudnościami, przeżyciami, doświadczeniami z życia, smutkami i radościami. Dają sobie wzajemne wsparcie, obecność i zrozumienie. Plan, który realizujemy jest efektem wspólnie wypracowanych pomysłów. Panie chodzą na wspólne spacery, do kawiarni, wspólnie słuchają muzyki, bawią się, poznają swoje tajemnice, ale też odzwierciedlają siebie nawzajem, mówiąc sobie jak się widzą, wprost albo za pomocą metafor. W końcu, kto zrozumie kobietę lepiej niż druga kobieta.

11. Klub mężczyzn – celem tej grupy poruszanie spraw typowo męskich, panowie spotykają się we własnym gronie dyskutują na tematy dla nich ważkich, omawiają problemy nurtujące ich oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Zarówno klub kobiet jak i klub mężczyzn prowadzony jest pod kierunkiem psychologa.

12.   Ergoterapi– jest ważną częścią działań terapeutycznych. Mieszkańcy zachęcani są do prac w zakresie samoobsługi ( higiena osobista, ścielenie swojego łóżka), a także do prac porządkowych na terenie Domu i jego okolicy, szczególnie często włączają się w prace ogrodnicze ( sadzenie cebulek kwiatów, krzaków, podlewanie, plewienie). Terapia poprzez pracę prowadzi do rekonwalescencji osób chorych, uczy samodzielności i aktywności, wzmacnia kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców. Daje im wiele satysfakcji- co podnosi poczucie własnej wartości i przydatności w Domu.

13.   Fizjoterapia – mieszkańcy korzystają z różnorakich form szeroko pojętej aktywizacji psychoruchowej, w skład której wchodzą różnego rodzaju ćwiczenia: ćwiczenia bierne, czynne, wolne, w odciążeniu, z obciążeniem, z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego w sali fizjoterapii. Aktywność fizyczna prowadzona jest w formie wycieczek rowerowych, spacerów nordic walking, wspinaczki górskiej, hipoterapii, gry w piłkę nożną, jazdy na łyżwach, pływania. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tej formy aktywności. Celem tych ćwiczeń jest maksymalne zaangażowanie mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej, a tym samym poprawienie oraz podniesienie ich indywidualnej sprawności psychofizycznej. To właśnie aktywna forma wysiłku fizycznego często pozwala na powrót do „normalnego” funkcjonowania w środowisku. Osoby te w szczególności potrzebują szeroko pojętej aktywności fizycznej dla poprawienia zdrowia psychicznego. Wpływając na aktywność fizyczną poprawimy tym samym stan psychiczny mieszkańców.

14.  Zajęcia świetlicowe – skierowane są głównie do mieszkańców mniej sprawnych psychicznie i fizycznie proponowane są tu  gry planszowe, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawy integracyjne, słuchanie muzyki, rysowanie, kolorowanie, wyklejanie, możliwość wypicia kawy lub herbaty, oglądanie TV. Zajęcia świetlicowe mają charakter swobodnych spotkań i zajęć tematycznych pod kierunkiem terapeuty i mają na celu zapewnienie mieszkańcom różnorodnych, pożytecznych form spędzania czasu wolnego.

15.   Zajęcia kulturalno-oświatowe – celem tych zajęć jest aktywne spędzanie czasu wolnego, kształtowanie gustów estetycznych i propagowanie kultury. Cele te realizowane są poprzez wyjścia do muzeum, galerii, kina, teatru, na koncerty. Do naszego Domu zapraszamy również grupy teatralne i muzyczne, zarówno profesjonalne jak i amatorskie.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.