„BALLADY BEZ BARIER – interdyscyplinarne działania edukacyjno – artystyczne”

Zadanie „BALLADY BEZ BARIER – interdyscyplinarne działania edukacyjno – artystyczne” zrealizowane przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  ISKIERKA oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. Zadanie wpisało się w cele strategiczne programu „Ballady i romanse”. Poprzez niebanalne i oryginalne podejście, tworząc interdyscyplinarne działanie edukacyjno – artystyczne oraz w twórczy sposób uczciliśmy pierwsze wydanie utworu „Ballady i romanse” A. Mickiewicza. Głównie poprzez kreacyjne i niestandardowe działania edukacyjne, ukierunkowane na  budowanie mostów pomiędzy osobami zagrożonymi marginalizacją z powodu różnych niepełnosprawności i przewlekłej choroby psychicznej, a środowiskiem lokalnym. Organizacja tego typu aktywności, pobudzających kreatywność i przełamujących bariery, w najznamienitszy sposób upamiętniła dwusetną rocznicę wydania tomiku, który zaznaczył początek nowej epoki literackiej. Poprzez INKLUZYJNE zadanie oparte na pracy ze wskazanymi utworami z tomiku „Ballady i romanse”, podążając za myślą Adama Mickiewicza, skupiliśmy swoja uwagę na drugim człowieku, jego wrażliwości, uczuciach, emocjach, sposobie postrzegania świata.