„BALLADY BEZ BARIER – interdyscyplinarne działania edukacyjno – artystyczne”

Zadanie „BALLADY BEZ BARIER – interdyscyplinarne działania edukacyjno – artystyczne” zrealizowane przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  ISKIERKA oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. Zadanie wpisało się w cele strategiczne programu „Ballady i romanse”. Poprzez niebanalne i oryginalne podejście, tworząc interdyscyplinarne działanie edukacyjno – artystyczne oraz w twórczy sposób uczciliśmy pierwsze wydanie utworu „Ballady i romanse” A. Mickiewicza. Głównie poprzez kreacyjne i niestandardowe działania edukacyjne, ukierunkowane na  budowanie mostów pomiędzy osobami zagrożonymi marginalizacją z powodu różnych niepełnosprawności i przewlekłej choroby psychicznej, a środowiskiem lokalnym. Organizacja tego typu aktywności, pobudzających kreatywność i przełamujących bariery, w najznamienitszy sposób upamiętniła dwusetną rocznicę wydania tomiku, który zaznaczył początek nowej epoki literackiej. Poprzez INKLUZYJNE zadanie oparte na pracy ze wskazanymi utworami z tomiku „Ballady i romanse”, podążając za myślą Adama Mickiewicza, skupiliśmy swoja uwagę na drugim człowieku, jego wrażliwości, uczuciach, emocjach, sposobie postrzegania świata.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.