Praktyki

 

Nasz Dom umożliwia wszystkim zainteresowanym odbycie praktyk zawodowych na terenie placówki.

Studenci, którzy planują odbyć praktykę zawodową w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w celu uzyskania zgody na praktykę powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta/słuchacza
  2. Podanie o możliwość odbycia praktyki, które powinno zawierać następujące informacje:
  • liczbę godzin praktyki zawodowej
  • okres praktyki (liczbę tygodni/ miesięcy), w którym praktyka powinna się odbyć/ rozpocząć (np. czerwiec 2023) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki
  • charakter praktyki / stanowisko
  • dane teleadresowe studenta / słuchacza
  • nazwę uczelni i kierunek studiów studenta / słuchacza.
  1. Dokument potwierdzający ubezpieczenie.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje Dyrektor Domu. Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 91 454 14 81 lub 91 312 32 20. Studenci i słuchacze przed złożeniem podania o praktyki powinni skontaktować się z uczelnią wskazaną w podaniu, która będzie pośredniczyć w kontaktach z Domem. Podanie o praktyki powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6, 71 – 460 Szczecin, w celu odbycia praktyk”.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.