Praktyki

 

Nasz Dom umożliwia wszystkim zainteresowanym odbycie praktyk zawodowych na terenie placówki.

Studenci, którzy planują odbyć praktykę zawodową w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w celu uzyskania zgody na praktykę powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta/słuchacza
  2. Podanie o możliwość odbycia praktyki, które powinno zawierać następujące informacje:
  • liczbę godzin praktyki zawodowej
  • okres praktyki (liczbę tygodni/ miesięcy), w którym praktyka powinna się odbyć/ rozpocząć (np. czerwiec 2023) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki
  • charakter praktyki / stanowisko
  • dane teleadresowe studenta / słuchacza
  • nazwę uczelni i kierunek studiów studenta / słuchacza.
  1. Dokument potwierdzający ubezpieczenie.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje Dyrektor Domu. Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 91 454 14 81 lub 91 312 32 20. Studenci i słuchacze przed złożeniem podania o praktyki powinni skontaktować się z uczelnią wskazaną w podaniu, która będzie pośredniczyć w kontaktach z Domem. Podanie o praktyki powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6, 71 – 460 Szczecin, w celu odbycia praktyk”.