„azymut_KULTURA”

„azymut_KULTURA” to zintegrowanie działań inkluzyjno – artystycznych, wynikających z potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle chorych psychicznie. Celem głównym zadania jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, integracja społeczna oraz budowanie kompetencji odbiorców kultury wśród osób dotkniętych konkretnymi dysfunkcjami. Nie chcemy przy tym prezentować uczestnikom zadania gotowej, ustalonej oferty w wybranych wcześniej miejscach. Chcemy dostosować się do ich oczekiwań, gustów i dotrzeć do miejsc, które będą ich inspirować, które dobrze im się kojarzą, ale też wskazać nowe modele spędzania czasu wolnego. Dlatego pierwsza faza projektu to diagnoza ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Druga faza to działania i wydarzenia kulturalne – instalacje, akcje happeningowe, międzypokoleniowe warsztaty, koncerty, spektakle, ekspedycje do miejsc sztuki połączone z warsztatami.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.