Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin

Tel: 91 454 14 81, 91 312-32-20
e-mail: sekretariat@dps.szczecin.pl