Misja Domu

Istotą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie jest podnoszenie jakości życia Mieszkańców. Osoby te, ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby nie mogą im udzielić wsparcia lub opieki. Poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspomagających, opiekuńczych oraz bytowych dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu. Dążymy również do tego, aby Mieszkańcy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.”

Maria Konopnicka

Nasz Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które wymagają całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Oferujemy szeroki zakres usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, w tym terapii zajęciowej, poprawiającej sprawność ruchową i psychofizyczną, oraz wspierającej rozwój kulturalno-oświatowy. Zapewniamy całodobową opiekę, świadczoną przez wykwalifikowany personel opiekuńczy. W ramach działań terapeutycznych i inkluzywnych umożliwiamy kontakt z lokalnym środowiskiem, organizując spotkania z dziećmi i młodzieżą ze szczecińskich placówek oświatowych. Dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samodzielnie lub przy współpracy, realizujemy szereg zadań i projektów, często wspieranych finansowo przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.