Misja Domu

Istotą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie jest podnoszenie jakości życia Mieszkańców. Osoby te, ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby nie mogą im udzielić wsparcia lub opieki. Poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspomagających, opiekuńczych oraz bytowych dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu. Dążymy również do tego, aby Mieszkańcy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.”

Maria Konopnicka

Nasz Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które wymagają całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Oferujemy szeroki zakres usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, w tym terapii zajęciowej, poprawiającej sprawność ruchową i psychofizyczną, oraz wspierającej rozwój kulturalno-oświatowy. Zapewniamy całodobową opiekę, świadczoną przez wykwalifikowany personel opiekuńczy. W ramach działań terapeutycznych i inkluzywnych umożliwiamy kontakt z lokalnym środowiskiem, organizując spotkania z dziećmi i młodzieżą ze szczecińskich placówek oświatowych. Dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samodzielnie lub przy współpracy, realizujemy szereg zadań i projektów, często wspieranych finansowo przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.