Zadanie „#InkluAKCJA” jest efektem dotychczasowej działalności Domu Pomocy Społecznej przy  ul. Broniewskiego w Szczecinie oraz pomysłów na nieszablonowy rozwój kompetencji i umiejętności społecznych Mieszkańców DPS oraz integrację i inkluzję społeczną osób...