PROJEKT ,,ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

Szanowni Państwo,

 

REALIZUJEMY PROJEKT

,,ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                w Szczecinie.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu adresowanego do mieszkańców z terenu Gminy Miasta Szczecin realizujemy trzy zadania:

Zad. 5

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH  Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE – OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zad. 6

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE – USŁUGI KONSULTACYJNO- DORADCZO-SZKOLENIOWE

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać nieodpłatnie z porad:

  • prawnika
  • psychologa
  • specjalisty ds. socjalno-ekonomicznych
  • zawodowego opiekuna
  • fizjoterapeuty
  • terapeuty

Zad. 11

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO                     W SZCZECINIE

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

(w tym również o bieżących naborach do poszczególnych zadań)

NA STRONIE:

www.dpskrucza.szczecin.pl

 

 

KONTAKT

Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: [email protected]

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128 (usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe)

 

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: [email protected]

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 118 (informacje ogólne, składanie wniosków)

tel. + 48 728 405 396 (wydawanie i przyjmowanie sprzętu, transport i montaż)

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.