#inkluAKCJA – nowa propozycja terapeutyczno – artystyczna dla Mieszkańców naszego Domu

Zadanie „#InkluAKCJA” jest efektem dotychczasowej działalności Domu Pomocy Społecznej przy  ul. Broniewskiego w Szczecinie oraz pomysłów na nieszablonowy rozwój kompetencji i umiejętności społecznych Mieszkańców DPS oraz integrację i inkluzję społeczną osób przewlekle chorych psychicznie. W ramach zadania stworzono zintegrowany, innowacyjny oraz eksperymentalny program inkluzyjno – edukacyjny oparty na doświadczeniach edukacji kulturowej, rehabilitacji społecznej oraz arteterapii. Tym samym zadanie ukierunkowane jest na wytworzenie w uczestnikach postawy otwartości na innych poprzez twórczą działalność wolontarystyczną. Przygotowany przez nas program skierowany jest do osób dorosłych i starszych z upośledzeniem percepcji, myślenia i emocji oraz zaburzeń poznawczych, zaburzenia pamięci oraz zdolności do wyrażania i przeżywania uczuć.

W ramach zadania Mieszkańcy Domu biorą udział w warsztatach twórczych, zajęciach kształtujących umiejętności miękkie, ekspedycjach outdoorowych, wyjściach do miejsc kultury i sztuki oraz organizują działania artystyczno – edukacyjne w przestrzeniach miasta.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.