Wigilia 2010

24 grudnia jak co roku uroczyście obchodziliśmy Wigilię Bożego Narodzenia. Towarzyszyli nam zaproszeni goście: J.E. ksiądz biskup Jan Gałecki i Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, p. Jacek Cerebież-Tarabicki. Po modlitwie i błogosławieństwie dzieliliśmy się opłatkiem, a następnie zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Wigilia upłynęła w atmosferze życzliwości,  spokoju i serdeczności, a słowa wspólnie śpiewanych  kolęd słychać było w całym Domu, a może i jeszcze dalej…
wigilijne stołygoście wśród nasczar świąt
 
.