Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Mieszkaniec Naszego Domu Pan Józef Lis wręczył Panu Prezydentowi Tomaszowi Jarmolińskiemu, własnoręcznie namalowany obraz olejny, „Portret Jezusa” w celu zlicytowania podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dużą satysfakcją dla Twórcy i Domu była uzyskana w licytacji kwota 1000,00 zł
Pan Jóżef Lis wręcza obraz Panu Prezydentowi T.JarmolińskiemuWOŚP 2009WOŚP 2009