PRZY WIGILIJNYM STOLE

„Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?

To dobrze życzyć innym I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole niech obcy gość zasiędzie.

W twoim rodzinnym kole – przy opłatku, kolędzie.

Mieczysława Buczkówna „Przy Wigilii”

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejszy dzień w roku. Przy wigilijnym stole 24 grudnia zasiedli razem Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu. Zgodnie z tradycją wieczerzę zaczęliśmy od wspólnej modlitwy z udziałem ks. prałata Jana Mazura, przyjaciela naszego Domu. Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do składania sobie życzeń dzieląc się wzajemnie opłatkiem. Na naszych Mieszkańców czekały również życzenia od uczniów kl. 1A ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz kartki świąteczne przesłane do nas w ramach akcji Życzenia za uśmiech – Kartka dla Seniora przygotowane przez dzieci ze Szczecina oraz organizacji polonijnych z całej Belgii. Wspaniałą Wieczerzę, bogatą w tradycyjne potrawy wigilijne zwieńczyły prezenty, które otrzymał każdy Mieszkaniec.

Wszyscy swą obecnością chcieliśmy oddać klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.