Przeprowadzki, przeprowadzki…

74. mieszkańców Domu przeprowadza się do Domu Kombatanta przy ul. Kruczej. Wraz z nimi odchodzi większość pracowników Działu Opiekuńczego.
W Domu pozostaje 12 dotychczasowych mieszkańców, którzy postanowili pozostać, pomimo zmiany typu domu.
P.Celinka i P. StasiuCiasto, kawa...prezenty dla terapeutek