Jasełka

6 stycznia nasz zespół teatralny przedstawił spektakl pod tytułem „Czwarty król w Betlejem”. To historia o spóźnionym królu, który pragnie ofiarować małemu Jezusowi trzy perły, lecz w drodze oddaje je, by uratować napotkanych ludzi. Dobry wybór scenariusza, doskonała gra aktorska występujących na scenie osób,  piękne kostiumy i scenografia - to przepis na wywołanie wzruszenia u widzów. Po przedstawieniu najodważniejsi widzowie dołączyli do aktorów, by wspólnie śpiewać kolędy.
 Po premierze rozpoczął się pracowity okres dla aktorów. Wystąpili już dla II Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”,  Klinice Psychiatrii, Domu Pomocy Spolecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, Galerii pod Fontanną  . Spektakl zbierał same dobre recenzje. Życzymy aktorom dalszych sukcesów.
członkowie zespołukról w gospodziewspólne kolędowanie