Piknik ceramiczny

Dnia 29 czerwca 2010 roku odbył się piknik ceramiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” we wspópracy z Naszym Domem. W pikniku brały udział między innymi dzieci ze świetlic środowiskowych oraz Ośrodków Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl Jakuba Wujka. Celem pikniku była integraja osób chorych psychicznie ze środowiskiem lokalnym, a także propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych.
koło garncarskieogniskopraca w glinie