Pielgrzymka do Rokitna i Myśliborza

Grupa „biblistów” – uczestników zajęć „ spotkania z Biblią” uczestniczyła w organizowanej przez Dom Kombatanta przy ul. Kruczej, pielgrzymce do Rokitna i Myśliborza. Po zwiedzaniu sanktuariów nasi mieszkańcy zachwyceni i wzmocnieni duchowo wrócili do domu.
Sanktuarium Miłosierdzia BożegoSanktuarium w Rokitniewewnątrz sanktuarium