Pielgrzymka do Pniew 2008

Nasi mieszkańcy wraz z mieszkańcami z Domu Kombatanta przy ul. Kruczej wzięli udział w autokarowej pielgrzymce do Pniew. Celem pielgrzymowania było poznanie historii życia św. Urszuli Ledóchowskiej oraz powstania zgromadzenia sióstr Urszulanek.
Poznanie historii życia św. Urszuli LedóchowskiejModlitwa pielgrzymów o spełnienie łaskMsza Swięta w Pniewach