Pielgrzymka do Górki Klasztornej

Dnia 2 czerwca 2010 roku mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni przez Dom Kombatanta przy ul. Kruczej do wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę do Górki Klasztornej. Dla uczestników wycieczki były to wyjątkowe chwile, w których mogli zaspokoić swoje potrzeby duchowe.
modlitwaczas zadumyuczestnicy piegrzymki