Nowe zadania – nowa struktura

Z dniem 01 maja 2010 roku na podstawie Uchwały nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 roku, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 wraz z filią Dom-Klub „Galeria pod Fontanną” przy ul. Bohaterów Warszawy 27 i Środowiskowy Dom Samopomocy obecnie znajdujący się w zastępczej siedzibie przy ul. Broniewskiego 4/6, stają się Działem Pomocy Środowiskowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

W związku z tym został rozszerzony zakres usług Domu.

Dom Pomocy Społecznej świadczy pomoc na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie:
– całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej,
– wsparcia dziennego w środowiskowych domach samopomocy,
– aktywizacji społeczno-zawodowej w Domu-Klubie,
– specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje osobom zainteresowanym powyższymi formami pomocy udzieli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.