Nowe zadania – nowa struktura

Z dniem 01 maja 2010 roku na podstawie Uchwały nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 roku, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 wraz z filią Dom-Klub „Galeria pod Fontanną” przy ul. Bohaterów Warszawy 27 i Środowiskowy Dom Samopomocy obecnie znajdujący się w zastępczej siedzibie przy ul. Broniewskiego 4/6, stają się Działem Pomocy Środowiskowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

W związku z tym został rozszerzony zakres usług Domu.

Dom Pomocy Społecznej świadczy pomoc na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie:
– całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej,
– wsparcia dziennego w środowiskowych domach samopomocy,
– aktywizacji społeczno-zawodowej w Domu-Klubie,
– specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje osobom zainteresowanym powyższymi formami pomocy udzieli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.