NOWE KIERUNKI

Poznajcie nową odsłonę zajęć terapeutycznych w Naszym Domu – dzięki wykwalifikowaniu, pomysłowości i zapałowi Zespołu Terapeutycznego udało nam się wcielić w życie innowacyjną formę oddziaływań terapeutycznych. Założeniem warsztatów jest rozwijanie i udoskonalanie umiejętności emocjonalno-społecznych osób dorosłych przewlekle chorujących psychicznie tak, by dostarczyć uczestnikom narzędzie do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym.  Ponieważ odbywają się zajęcia dla dwóch grup jednocześnie  to druga z nich jest wzbogacona o arteterapeutyczny trening emocjonalno – społeczny (ART-TES).

ART-TES ma na celu przede wszystkim rozwój osobisty, ale działania arteterapeutyczne są oparte na całościowym oddziaływaniu na jednostkę. To tyle z teorii…W praktyce, oprócz wyjątkowej szansy na rozwijanie naszych zasobów, zdolności i strategii radzenia sobie, warsztaty to przede wszystkim dobra zabawa. Kto by pomyślał, że odegranie surwiwalu rodem z „Robinsona Crusoe” może tak wiele powiedzieć nam o sobie samych… Albo że rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji może przynieść tyle frajdy czy satysfakcji z własnych zdolności teatralnych i plastycznych. Nasze warsztaty  to miejsce, w którym czynnik terapeutyczny przeplata się z intensywnym procesem twórczym. To miejsce, w którym teorię od razu przekładamy na praktykę, słuchając potrzeb Mieszkańców i odpowiadając na nie, trenując te umiejętności i sytuacje, które dotykają uczestników każdego dnia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyposażyć Mieszkańców w zasoby, które mogą wykorzystać już po wyjściu z sali terapeutycznej.

Śledźcie naszą stronę – jeszcze będzie o nas głośno 😉

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.