Nordic Walking

Dnia 21 października 2010r nasz Dom zorganizował Rajd Nordic Walking. W rajdzie uczestniczyli beneficjenci projektu Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” rekrutujący się spośród mieszkańców DPS przy ul. Broniewskiego 4/6, uczestników zajęć w ŚDS przy ul. Broniewskiego, Tartacznej, Domu – Klubu „Pod Fontanną”, dziennych oddziałów Katedry i Kliniki PAM, Centrum Psychiatrycznego, Ośrodka wsparcia przy pl. Jakuba Wujka, Stowarzyszenia „Rodzina” i „Więź”. W programie rajdu, którego trasa wiodła od kąpieliska Arkonka do Białej Polany przy leśniczówce, był wspólny przemarsz z kijkami, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Podczas przemarszu, zabaw i biesiady przy ognisku uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować. Współzawodnictwo podczas gier i zabaw zostało nagrodzone drobnymi upominkami i dyplomami uczestnictwa w rajdzie.
Wszyscy uczestnicy rozeszli się w dobrych humorach z nadzieją na kolejne spotkanie.
 

rozgrzewka przed wymarszembiesiada przy ogniskurodzinne zdjęcie na koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.