Nordic Walking

Dnia 21 października 2010r nasz Dom zorganizował Rajd Nordic Walking. W rajdzie uczestniczyli beneficjenci projektu Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” rekrutujący się spośród mieszkańców DPS przy ul. Broniewskiego 4/6, uczestników zajęć w ŚDS przy ul. Broniewskiego, Tartacznej, Domu – Klubu „Pod Fontanną”, dziennych oddziałów Katedry i Kliniki PAM, Centrum Psychiatrycznego, Ośrodka wsparcia przy pl. Jakuba Wujka, Stowarzyszenia „Rodzina” i „Więź”. W programie rajdu, którego trasa wiodła od kąpieliska Arkonka do Białej Polany przy leśniczówce, był wspólny przemarsz z kijkami, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Podczas przemarszu, zabaw i biesiady przy ognisku uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować. Współzawodnictwo podczas gier i zabaw zostało nagrodzone drobnymi upominkami i dyplomami uczestnictwa w rajdzie.
Wszyscy uczestnicy rozeszli się w dobrych humorach z nadzieją na kolejne spotkanie.
 

rozgrzewka przed wymarszembiesiada przy ogniskurodzinne zdjęcie na koniec