Nasz pierwszy bal

Pierwszy bal naszych mieszkańców – Wieczorek Zapoznawczy.
Tańce przeplatane konkursami, odgadujemy imiona, rozwiązujemy krzyżówkę, której hasłem jest „RODZINA”. Tę rodzinę zaczynamy właśnie tworzyć…
wylosowana partnerkai kolejna para