Gościmy Mielno

„ Zacznijmy od początku” to nowy projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie przygotowany z myślą o budowie całego systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.(…) Nas ten artykuł interesuje szczególnie, albowiem gmina Mielno wybrała właśnie nasz, szczeciński system jako wzór do naśladowania.
Szczegółowo projekt został opisany w „ Problemach Społecznych” 5/2010(X) wrzesień – październik artykuł pn. „ W Mielnie uczą się na błędach”, do którego odsyłamy zainteresowanych.