Dzień Kobiet

 8 marca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy zaprosili mieszkańców i pracowników na przedstawienie słowno-muzyczne o kobietach. Niewątpliwymi zaletami występu były spontaniczność i radość, które emanowały ze sceny i udzielały się publiczności. Prezentacja repertuaru spodobała się wszystkim oglądającym, a w szczególności świętującym tego dnia paniom.

występ ŚDSartyścizadowoleni widzowie