Wprowadzone przez admin

Deklaracja dostępności – 2022

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Informacje ogólne Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.szczecin.pl. Data publikacji strony internetowej:2008-01-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji:… Czytaj więcej… Deklaracja dostępności – 2022