1 luty 2010 r.- powrót do DPS

W dniu 1 lutego 2010 roku, po półrocznym pełnieniu funkcji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomovcy Rodzinie ds. Instytucjonalnych, powrócił na poprzednio piastowane stanowisko Dyrektora naszego Domu Pan Leopold Chełmiński. Zarówno przez Pracowników jak i Mieszkańców powitany został bardzo radośnie. Pani Barbara Masna objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora.