Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Pierwsze objawy z reguły są lekceważone, a okres leczenia to droga pełna zakrętów. Światowy Dzień Chorych na Alzheimera to doskonała okazja by dowiedzieć się czegoś więcej o tej chorobie. Coroczny patronat nad tym dniem przypadł DPS przy ul. Kruczej 17.
Jeszcze niedawno chorzy i ich rodziny pozostawieni byli samym sobie. Od pewnego czasu choroba ta przestała być tematem tabu. Powstały stowarzyszenia Alzheimerowskie i ośrodki dziennego pobytu takie jak ten w DPS przy ul. Kruczej 17  – „Jaskółka”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: radna Rady Miasta Szczecin Pani Stefania Biernat, Pan Dyrektor MOPR Marcin Janda, Pan Dyrektor DPS przy ul. Broniewskiego Leopold Chełmiński, sponsorzy i rodziny podopiecznych „Jaskółki”. W ogrodzie był poczęstunek i wspólna z delegacjami szczecińskich domów pomocy społecznej, zabawa. Mieszkańcy Naszego Domu brali czynny udział w obchodach Dnia, zapewniając oprawę muzyczną podczas  tej uroczystości.
rozpoczęcie uroczystościgoście i sponsorzywystęp naszego zespołu...a występ trwa