KONWENCJA PRAW OzN

Miesiąc maj został ogłoszony w Naszym Domu Miesiącem Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnością, w związku z czym przez całe cztery tygodnie na terenie Domu i poza nim miały miejsce różnorodne działania, których wspólnym tematem były prawa osób z niepełnosprawnościami. Treść Konwencji była promowana i wyjaśniana na wszelkich możliwych zajęciach i wydarzeniach u Bronka i poza nim. Był to wielce owocny czas, podczas którego mogliśmy szczerze porozmawiać o życiu z niepełnosprawnością, ograniczeniach, trudnościach, ale też szansach, możliwościach i prawach. Prawa osób z niepełnosprawnością stanowiły motyw przewodni zajęć plastycznych i warsztatów twórczych, podczas których powstały nie tylko piękne dzieła, ale także tablice edukacyjne, które ozdobiły ściany Naszego Domu. W trakcie biblioterapii Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się szczegółowo z treścią Konwencji, ale także wymieniać się spostrzeżeniami, ewentualnymi wątpliwościami i własnymi doświadczeniami. Biblioterapia oraz filmoterapia wraz z Klubem Dyskusyjnym miały przede wszystkim walor edukacyjny, dostarczając treść Konwencji wszystkim Mieszkańcom, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności czy inne ograniczenia. Mieszkańcy, którzy ze względu na zły stan zdrowia nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach grupowych również zostali objęci działaniem edukacyjnym w trakcie zajęć indywidualnych.

Warto wspomnieć, że misja promowania Konwencji Praw OzN wyszła daleko poza DPS zgodnie z jednym z jej artykułów, który głosi, że wykwalifikowani pracownicy mają za zadanie edukować społeczeństwo na temat niepełnosprawności i praw osób je posiadających. Naszymi „misjonarzami” zostali Pani terapeutka Agnieszka wraz z Mieszkańcami – Panem Arturem i Panią Wandą. Udali się oni 5 czerwca do Szkoły Tańca Quiero Salsa na prywatny pokaz taneczny. Po zakończeniu występu tancerze odpowiedzieli na pytania Mieszkańców, następnie rozgorzała dyskusja na temat życia z przewlekłą chorobą psychiczną, która w świetle Konwencji także zaklasyfikowana jest do niepełnosprawności. Miłą wiadomością było to, że artyści posiadają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej i praw OzN. To działanie było ważne z jeszcze jednego względu – pozwoliło Mieszkańcom otworzyć się na nowe doświadczenia i podzielić swoimi historiami z osobami z zewnątrz. W zamian dostali ogrom wsparcia, zrozumienia i pozytywnej energii. Spotkanie to miało ważny wymiar inkluzywności i przeciwdziałania stygmatyzacji OzN.

To nie wszystko. Nasze innowacyjne zajęcia terapeutyczne w tym miesiącu również były poświęcone w dużej mierze powyższemu zagadnieniu. Wspólnie stworzyliśmy i omówiliśmy między innymi „Drzewo dyskryminacji”, poznawaliśmy treść Konwencji za pomocą piktogramów i dużo dyskutowaliśmy. Nie trzeba tłumaczyć, że Konwencja Praw OzN jest dla mieszkańców domów pomocy społecznej i innych placówek pomocowych podstawą funkcjonowania. Dlatego też tak zintensyfikowane działania dały naszym Mieszkańcom przestrzeń do wielu ważnych rozmów na temat aktualnych rozterek ich życia codziennego, ale także poprzez pracę na zasobach i rozwijanie świadomości własnych praw wzmocniły poczucie godności i własnej wartości.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.