Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Mieszkańcami Domu są kobiety i mężczyźni w różnym wieku, stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Są im świadczone różnego rodzaju usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających;

bytowe:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;

opiekuńcze:


 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacja,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

wspomagające:


 • udział w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

W Domu funkcjonuje zespół opiekuńczo- terapeutyczny, w skład którego wchodzą m. in.: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.