Wprowadzone przez DPS

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie:  22 708,33 zł (słownie:  dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem złotych 33/100 ) wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc/roku po zmarłym Panu: BRONISŁAWIE WERENGOWSKIM Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku lub notarialne poświadczenie prawa nabycia spadku. W przypadku nie… Czytaj więcej… WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO