Wprowadzone przez admin

Pielgrzymka do Rokitna i Myśliborza

Grupa „biblistów” – uczestników zajęć „ spotkania z Biblią” uczestniczyła w organizowanej przez Dom Kombatanta przy ul. Kruczej, pielgrzymce do Rokitna i Myśliborza. Po zwiedzaniu sanktuariów nasi mieszkańcy zachwyceni i wzmocnieni duchowo wrócili do domu.  

Festyn w Starej Dobrzycy

Na zaproszenie DPS w Resku , silna reprezentacja naszego Domu uczestniczyła w spotkaniu „ w wiosce rybackiej” w Starej Dobrzycy. Poznaliśmy mieszkańców innych domów, sprawdziliśmy się w nowej scenerii i sytuacji. Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy spisali się na „5+”. Radości, zabawy i wspaniałych wrażeń było bez liku.  

Personalna rewolucja

Żegnamy Pana Marcina Jandę, który obejmuje obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dyrektorem Domu zostaje dotychczasowy zastępca dyrektora, pan Leopold Chełmiński, natomiast jego zastępcą – Pan Witold Kaczyński.  

Spotkanie przy grillu

W celu bliższego poznania się zorganizowaliśmy „Rodzinne spotkanie przy grillu”, w którym uczestniczyli obok mieszkańców również ich najbliżsi. Najpierw odbyło się spotkanie informacyjno – zapoznawcze z rodzinami, a później – jadło i zabawa.  

Nasz pierwszy bal

Pierwszy bal naszych mieszkańców – Wieczorek Zapoznawczy. Tańce przeplatane konkursami, odgadujemy imiona, rozwiązujemy krzyżówkę, której hasłem jest „RODZINA”. Tę rodzinę zaczynamy właśnie tworzyć…  

Świąteczne porządki…

W ramach praktycznej nauki zawodu i jednocześnie w celu należytego przygotowania mieszkańców do świąt wielkanocnych, przybyły do naszego Domu uczennice szkoły fryzjerskiej i urządziliśmy wielkie strzyżenie i ondulację. Odświętni mieszkańcy naszego Domu byli bardzo zadowoleni z usług fryzjerskich jakie zaprezentowali przyszli mistrzowie grzebienia i nożyc.  

Wybory do Rady Mieszkańców

Odbyły się wybory do Rady Mieszkańców. Zaufaniem społeczności obdarzeni zostali: 1.       Leszek Sudnik – przewodniczący 2.       Władysława Kowalewska 3.       Józef Łubiński 4.       Józef Muszyński 5.       Jerzy Smakowski Radzie Mieszkańców życzymy powodzenia w rozwiązywaniu trudnych problemów międzyludzkich.  

Przeprowadzki, przeprowadzki…

74. mieszkańców Domu przeprowadza się do Domu Kombatanta przy ul. Kruczej. Wraz z nimi odchodzi większość pracowników Działu Opiekuńczego. W Domu pozostaje 12 dotychczasowych mieszkańców, którzy postanowili pozostać, pomimo zmiany typu domu.  

Dom z nowym – starym obliczem

Mocą Uchwały Nr LXIII/1176/06 z dnia 16 października 2006, z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniony został typ naszego Domu i od tej daty stajemy się Domem dla 60. osób przewlekle psychicznie chorych. Faktycznie jednak, do czasu oddania do użytku nowo wybudowanej części  Domu Kombatanta przy ul. Kruczej,  do której przeprowadzimy naszych mieszkańców, pracujemy w […]