Wprowadzone przez admin

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dps.szczecin.pl Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17 Data ostatniej […]

PROJEKT ,,ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

Szanowni Państwo,   REALIZUJEMY PROJEKT ,,ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’ Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                w Szczecinie.  Projekt realizowany jest w ramach […]