Wprowadzone przez admin

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dps.szczecin.pl Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17 Data ostatniej […]